ดอกบัวคู่

สวัสดิการของบริษัทดอกบัวคู่

  1. ตรวจสุขภาพประจำปี

  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  3. สวัสดิการเงินกู้ยืมต่างๆ

  4. รถรับส่งพนักงาน

  5. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

  6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

  7. ประกันสังคม

  8. โบนัสประจำปี

  9. เบี้ยขยัน

  10. ท่องเที่ยวประจำปี

ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดฝ่ายขาย

ฝ่ายขายฝ่ายการตลาด

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)
ฝ่ายงาน : การตลาด ประจำแผนกการตลาด
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา การตลาด, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาใกล้เคียง
- เพศ ชาย หรือ หญิง
- อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และ ถ้ามีประสบการณ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FMCG จะพิจารณาพิเศษ
- มีความสามารถในการนำเสนอ, บุคลิกภาพดี และ มีทัศนะคติเชิงบวก
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีใบขับขี่รถยนต์ และ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดงาน :
- สามารถพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
- สามารถวางกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้
- สามารถวางแผนงบประมาณและควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- สามารถประสานงานกับแผนกและฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
- ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบูรณ์, คุณกรรณิการ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 811
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครงาน
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Assistant Product Manager) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ยาสมุนไพร
ฝ่ายงาน : การตลาด ประจำแผนกผลิตภัณฑ์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา การตลาด, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาใกล้เคียง
- เพศ ชาย หรือ หญิง
- อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป และ ถ้ามีประสบการณ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ยาสมุนไพร ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Google Maps หรือ Line. Facebook ได้เป็นอย่างดี
- มีใบขับขี่รถยนต์ และ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดงาน :
- สามารถพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
- สามารถวางกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้
- สามารถวางแผนงบประมาณและควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- สามารถประสานงานกับแผนกและฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
- ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบูรณ์, คุณกรรณิการ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 811
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครงาน
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : พนักงานขายหน่วยรถเงินสดต่างจังหวัด
ฝ่ายงาน : การขาย ประจำแผนกขาย
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
- เพศ ชาย
- อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป และ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
- มีความกระตือรือร้นสูง ใส่ใจในงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Google Maps หรือ Line. Facebook ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ในสายงานหน่วยรถเงินสดต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน :
- สามารถบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
- บริหารการกระจายสินค้าให้มีทุกร้านค้า ทุกช่องทาง
- บริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ
- เปิดร้านค้ารายใหม่เพื่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นและรวบรวมข้อมูลคู่แข่งขันทางตลาด
- ติดต่อประสานงานกับแผนกการเงิน

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบูรณ์, คุณกรรณิการ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 811
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครงาน
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : พนักงานขายเครดิต ในกลุ่มยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รังนก และ อื่นๆ
ฝ่ายงาน : การขาย ประจำแผนกขาย
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
- มีประสบการณ์การขายในช่องทางร้านยามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ขายสินค้าประเภท ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือ ใกล้เคียง
- สามารถจัดทำและวิเคระาห์ข้อมูลการขายได้ดี
- มีบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง (บริษัทฯ มีค่าน้ำมันรถ และ ค่าเบี้ยเลี้ยง)
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Google Maps หรือ Line. Facebook ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน :
- สามารถวางแผนการขายและนำเสนอสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคได้ดี
- สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์ประเภทในกลุ่มยาสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รังนก และ อื่นๆ
- สามารถหาช่องทางใหม่ๆ เช่น ร้านขายยา หรือ ร้านบิวตี้
- สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้ดี
- สามารถวางแผนการเดินทางในต่างจังหวัดได้ดี

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบูรณ์, คุณกรรณิการ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 811
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครงาน
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Graphic Design
ฝ่ายงาน : การตลาด ประจำแผนกโฆษณา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท (สาขา ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์/นิเทศศาสตร์)
- มีความสามารถในออกแบบดีไซน์ / มีความคิดสร้างสรรค์
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม : Photoshop / Illustrator / 3D / ตัดต่อภาพและเสียง / อื่นๆ
- ประสบการณ์ : การทำงานด้านการออกแบบ 2-3 ปี

รายละเอียดงาน :
- คิดและออกแบบ งาน Creative / Graphic Design สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เสร็จตรงตามเวลา และ วัตถุประสงค์
- ออกแบบดีไซน์Packageออกแบบ / ปรับแก้แบบ /  ตรวจความถูกต้องของไฟล์ / ส่งไฟล์งานให้ทันตามกำหนดเวลา / ตรวจ Prove งานให้ถูกต้องตาม        วัตถุประสงค์หลัก/ชิ้นงานถูกส่งตามกำหนดเวลา
- ออกแบบดีไซน์ POP ต่างๆออกแบบ / ปรับแก้แบบ /  ตรวจความถูกต้องของไฟล์ / ส่งไฟล์งานให้ทันตามกำหนดเวลา / ตรวจ Prove งานให้ถูกต้องตาม      วัตถุประสงค์หลัก/ชิ้นงานถูกส่งตามกำหนดเวลา
- ประสานงานเอเจนซี่ออกแบบ ติดต่อประสานงาน / ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายต่างๆ
- ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต งานDesign ทุกชนิดติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการติดตามการผลิตสินค้า
- ออกแบบสื่อที่ Support กิจกรรมภายในบริษัท ออกแบบ / ผลิตชิ้นงานที่Support กิจกรรมภายในบริษัททั้งหมด
- คิดงาน Creative ทุกชนิดที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบูรณ์, คุณกรรณิการ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 811
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครงาน
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com