ดอกบัวคู่

COMPANY WELFARE

1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. สวัสดิการเงินกู้ยืมต่าง ๆ
4. รถรับส่งพนักงาน
5. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
7. โบนัสประจำปี


การตลาด

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Graphic Design
ฝ่ายงาน : การตลาด ประจำแผนกโฆษณา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ : ปริญญาตรี / ปริญญาโท (สาขา ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์/นิเทศศาสตร์)
- มีความสามารถในออกแบบดีไซน์ / มีความคิดสร้างสรรค์
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม : Photoshop / Illustrator / 3D / ตัดต่อภาพและเสียง / อื่นๆ
- ประสบการณ์ : การทำงานด้านการออกแบบ 2-3 ปี

รายละเอียดงาน :

  • คิดและออกแบบ งาน Creative / Graphic Design สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เสร็จตรงตามเวลา และ วัตถุประสงค์

  • ออกแบบดีไซน์Packageออกแบบ / ปรับแก้แบบ / ตรวจความถูกต้องของไฟล์ / ส่งไฟล์งานให้ทันตามกำหนดเวลา / ตรวจ Prove งานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลัก/ชิ้นงานถูกส่งตามกำหนดเวลา

  • ออกแบบดีไซน์ POP ต่างๆออกแบบ / ปรับแก้แบบ / ตรวจความถูกต้องของไฟล์ / ส่งไฟล์งานให้ทันตามกำหนดเวลา / ตรวจ Prove งานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลัก/ชิ้นงานถูกส่งตามกำหนดเวลา

  • ประสานงานเอเจนซี่ออกแบบ ติดต่อประสานงาน / ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายต่างๆ

  • ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต งานDesign ทุกชนิดติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการติดตามการผลิตสินค้า

  • ออกแบบสื่อที่ Support กิจกรรมภายในบริษัท ออกแบบ / ผลิตชิ้นงานที่Support กิจกรรมภายในบริษัททั้งหมด

  • คิดงาน Creative ทุกชนิดที่ได้รับมอบหมาย

Contact HR
คุณกรรณิการ์ , คุณสมบูรณ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 812
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com