มะพร้าว

มะพร้าว

มะพร้าว จัดเป็น ผลไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย นับเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์มาตั้งแต่สมัยโบราณของไทย

Read More