ประมวลภาพงานกีฬาสี บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 

งานกีฬาสี บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้พนักงานผ่อนคลายด้วยการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬา สโมสรธนาคารกรุงเทพ

 CSR สัญจร ประจำเดือน กันยายน 2560

นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 
มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูและโรงทานเชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล ต.หนองหยาด จ.ชลบุรี ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

 
 

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30น. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙

 
Screen Shot 2017-08-25 at 02.12.09.png
 

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด และคณะ เข้าร่วมอ่านกลอนเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

โครงการ CSR สัญจร คืนประโยชน์ให้สังคม

 
csr08.png
 

โครงการ CSR สัญจร ประจำเดือน สิงหาคม 2560 นำโดยท่าน ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธาน บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ได้จัดโครงการ "คืนประโยชน์ให้สังคม" ร่วมกับโครงการ CSR
ร้านโพธารามสโตร์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ยากไร้และร่วมฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณโณ เมื่อ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

เข้าเยี่ยมเยียนตัวแทนประเทศรัสเซีย ณ สำนักงานใหญ่ ในกรุงมอสโค

คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนตัวแทนประเทศรัสเซีย ณ สำนักงานใหญ่ ในกรุงมอสโค เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา