ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙

Screen Shot 2017-08-25 at 02.12.09.png

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด และคณะ เข้าร่วมอ่านกลอนเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐