ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30น. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง