โครงการ CSR สัญจร คืนประโยชน์ให้สังคม

csr08.png

โครงการ CSR สัญจร ประจำเดือน สิงหาคม 2560 นำโดยท่าน ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธาน บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ได้จัดโครงการ "คืนประโยชน์ให้สังคม" ร่วมกับโครงการ CSR
ร้านโพธารามสโตร์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ยากไร้และร่วมฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณโณ เมื่อ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา