ประมวลภาพงานกีฬาสี บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 

งานกีฬาสี บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้พนักงานผ่อนคลายด้วยการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬา สโมสรธนาคารกรุงเทพ