บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด ได้บริจาคกัปปิยภัณฑ์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

dokbuaku_merit021.png
dokbuaku_merit022.png

อนุโมทนา ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธุ์ ประธานกลุ่ม บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด ได้บริจาคกัปปิยภัณฑ์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุน ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยผลให้ ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธุ์ และครอบครัว ประสบความสุขความเจริญ ด้วยเบญจพิธพรชัยทั้ง ๕ ประการ คือ อายุ โภคะ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ