กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (4/2/61)

dokbuaku_merit03.png

กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (4/2/61)
ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด มอบปัจจัยและผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา