กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (16/2/61)

dokbuaku_merit04.png

กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (16/2/61)
คุณ รัชชานนท์ ลีเลิศพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ และมอบผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียน คลองชีล้อม จ.ตรัง ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา