มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คัน

dokbuaku_hospitalvan.png

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัทดอกบัวคู่ จำกัด ได้มีจิตอันเป็นกุศล มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คัน มูลค่า 2.2 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาล บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา