ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ เป็นเจ้าภาพเปลี่ยนหลังคาสังกะสี

01.jpg
03.jpg

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัทดอกบัวคู่ จำกัด 
เป็นเจ้าภาพเปลี่ยนหลังคาสังกะสีที่ใช้งานมานานกว่า 30 ปี ทั้งผุและรั่วเมื่อเข้าหน้าฝน ร่วมกับคณะเพื่อนๆและลูกน้องร่วมคณะที่เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดใหญ่ถ้ำน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ. เพชรบรูณ์ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

02.jpg