บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

01.png

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในบรรยากาศประเพณีไทยอันอบอุ่นของเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกลุ่ม บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด พร้อมด้วยลูกหลานและพนักงาน ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมกันรำวงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย