กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน เมษายน 2561

01.png

กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน เมษายน 2561

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 
มอบทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ ให้กับโรงเรียน คูเต่าวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดดังนี้
มอบทุนการศึกษา 5 ทุน@ 1,000 บาท
มอบทุนดนตรีพื้นบ้านวงกาหลอ 5,000 บาท
มอบทุนให้โรงเรียน 10,000 บาท
ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา