มอบเครื่องวัดความดันโลหิต IIBP๙๐๒๐ พร้อมตู้เย็น MITSUBISHI ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร ครบรอบ ๑๖ ปี

03.jpg
06.jpg

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 
มอบเครื่องวัดความดันโลหิต IIBP๙๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม ตู้เย็น MITSUBISHI จำนวน ๑ เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๗๖,๓๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และมอบ ชุด Gift Set จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด เพื่อใช้เป็นของขวัญในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร ครบรอบ ๑๖ ปี ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมนางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และกลุ่มจิตอาสาโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ และขอให้ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกๆท่านด้วยเทอญ