กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

01.png

กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด มอบทุนการศึกษา ผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ อุปกรณ์การศึกษา ตู้เสื้อผ้าเด็กเล็ก ให้กับโรงเรียน แม่ลาผาไหว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา