กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

12.png

กิจกรรม CSR สัญจร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด มอบทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ ให้กับโรงเรียนบ้านภูมิสตึง อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา