คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าเยี่ยมตัวแทนจัดจำหน่ายและร้านค้าประเทศกัมพูชา

คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าเยี่ยมตัวแทนจัดจำหน่ายและร้านค้าประเทศกัมพูชาและให้เกียรติมาร่วมจับรางวัลผู้โชคดีในกิจกรรมประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 23-25พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

cats2.jpg
cats.jpg
cats1.jpg