คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าร่วมงาน Thailand Week 2019 Manila Philippines

คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าร่วมงาน Thailand Week 2019 Manila Philippines จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562

IMG_2288.JPG
IMG_2289.JPG
cats.jpg