คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าร่วมเปิดสำนักงานใหม่ ของตัวแทนประเทศกัมพูชา

คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าร่วมเปิดสำนักงานใหม่ ของตัวแทนประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

265517.jpg
265717.jpg
9340769281296.jpg
1.jpg