ออกงานแสดงสินค้า Beautyworld Middle East 2019 @Dubai,UAE

คุณ บัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณ รัชชานนท์ ลีเลิศพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า Beautyworld Middle East 2019 @Dubai,UAE โดยมีท่านทูตไทย ประจำประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรส เข้าเยี่ยมชมบูธ ดอกบัวคู่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา

218428.jpg
S__2375789.jpg
S__2375790.jpg