ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน งานวิ่ง 40 ปี ดอกบัวคู่ มินิฮาร์ฟมาราธอน ประจำปี 2560

13.png

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด และคุณกำธน ลีเลิศพันธ์ นำคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน งานวิ่ง 40 ปี ดอกบัวคู่ มินิฮาร์ฟมาราธอน ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย