ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม 🎉🎉
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่เพื่อรับ บัตรส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ 100 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ ประกอบด้วยส่วนลด 50 บาท สำหรับ 2 ที่นั่ง) คลิ๊กเลย http://bit.ly/QuEsTiO

1. กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
1.1 กดไลค์ Facebook เพจ ดอกบัวคู่ (www.facebook.com/TwinLotusThailand) และ Share โพสต์กิจกรรมนี้พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
1.2 ร่วมทำแบบสอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ ผ่านลิงค์นี้ http://bit.ly/QuEsTiO โดยผู้ร่วมทำแบบสอบถาม ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น
2. ระยะเวลาของกิจกรรม
สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:00น. - วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 23:59 น.
3. รางวัล
บัตรส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ 100 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ ประกอบด้วยส่วนลด 50 บาท สำหรับ 2 ที่นั่ง) บัตรส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
รวมของรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท (ทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด)
4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1 คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้โชคดี 100 ท่านแรก จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามมาครบถ้วนเท่านั้น
4.2 คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ร่วมทำแบบสอบถาม 100 ท่านแรก ที่ทำถูกตามกติกาที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เลขที่ 56 หมู่บ้านเสรีวิลล่า ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
4.3 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การประกาศรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น. ที่ www.facebook.com/TwinLotusThailand [link note ประกาศ]
6. เงื่อนไขการรับของรางวัล
6.1 ผู้ร่วมทำแบบสอบถามมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
7. การจัดส่งของรางวัล
7.1 บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
8.ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ
8.1 ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมทำแบบสอบถามจะต้องอ่าน และทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว โดยถือว่าผู้ร่วมทำแบบสอบถามตกลงยอมรับตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว
8.2 ผู้ร่วมทำแบบสอบถามต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น มิฉะนั้นหากได้รับรางวัลจะถือว่าสละสิทธิ์
8.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สุด
8.4 ผู้ร่วมทำแบบสอบถามที่ได้รับรางวัล หากไม่ติดต่อขอรับรางวัลในช่วงเวลาที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
8.5 รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้
8.6 บริษัท ฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความบกพร่องของรางวัล หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อหน่วยของเจ้าของรางวัลโดยตรง
8.7 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของเพจ ดอกบัวคู่ เท่านั้น

2215.png