มอบความดีสู่สังคม กับกิจกรรมมอบเงินผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

มอบความดีสู่สังคม กับกิจกรรมมอบเงินผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการโรงแรมทวินโลตัส บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด และบริษัท ทวินลิสซิ่ง จำกัด พร้อมครอบครัว จัดกิจกรรมมอบเงินผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ อดีตผู้บริหาร ซึ่งความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการตอบแทนบ้านเกิด เนื่องจาก ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ มีพื้นเพเป็นชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นการคืนกำไรสู่สังคม

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเพจ : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช