ประมวลภาพงานกีฬาสี บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 

งานกีฬาสี บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้พนักงานผ่อนคลายด้วยการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬา สโมสรธนาคารกรุงเทพ

 CSR สัญจร ประจำเดือน กันยายน 2560

นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 
มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูและโรงทานเชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล ต.หนองหยาด จ.ชลบุรี ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

โครงการ CSR สัญจร คืนประโยชน์ให้สังคม

csr08.png

โครงการ CSR สัญจร ประจำเดือน สิงหาคม 2560 นำโดยท่าน ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธาน บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ได้จัดโครงการ "คืนประโยชน์ให้สังคม" ร่วมกับโครงการ CSR
ร้านโพธารามสโตร์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ยากไร้และร่วมฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณโณ เมื่อ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา