ประมวลภาพงานกีฬาสี บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 

งานกีฬาสี บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้พนักงานผ่อนคลายด้วยการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬา สโมสรธนาคารกรุงเทพ

 CSR สัญจร ประจำเดือน กันยายน 2560

นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 
มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูและโรงทานเชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล ต.หนองหยาด จ.ชลบุรี ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

เข้าเยี่ยมเยียนตัวแทนประเทศรัสเซีย ณ สำนักงานใหญ่ ในกรุงมอสโค

คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนตัวแทนประเทศรัสเซีย ณ สำนักงานใหญ่ ในกรุงมอสโค เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา