เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ตัวแทนจัดจำหน่ายประเทศพม่า

dokbuaku_agency_myanmar_61.jpg

คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ตัวแทนจัดจำหน่ายประเทศพม่า เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา