เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณโสภณ เสริวัตตะ ตัวแทนจัดจำหน่ายประเทศกัมพูชา

dokbuaku_agency_cambodia_61.jpg

คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คุณโสภณ เสริวัตตะ ตัวแทนจัดจำหน่ายประเทศกัมพูชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา