เข้าเยี่ยมเยียนตัวแทนประเทศรัสเซีย ณ สำนักงานใหญ่ ในกรุงมอสโค

คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนตัวแทนประเทศรัสเซีย ณ สำนักงานใหญ่ ในกรุงมอสโค เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา