ดอกบัวคู่

สวัสดิการของบริษัทดอกบัวคู่

  1. ตรวจสุขภาพประจำปี

  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  3. สวัสดิการเงินกู้ยืมต่างๆ

  4. รถรับส่งพนักงาน

  5. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

  6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

  7. ประกันสังคม

  8. โบนัสประจำปี

  9. เบี้ยขยัน

  10. ท่องเที่ยวประจำปี